Júnový seminár: "Tvorba predstáv a zdravie"

Srdečne Vás pozývame

na seminár zo série

"Joga a prehĺbenie poznania širších súvislostí a duševnej skúsenosti"

tentokrát s témou

Význam tvorby predstáv pre telesné a psychické zdravie človeka a súvislosť so sociálnym mierom

 

Tvoriť si predstavy dokáže jedine človek. V žiadnej inej ríší: zvieracej, rastlinnej, minerálnej sa táto schopnosť nenachádza. Tejto výnimočnej schopnosti a možnosti človeka však dnes nie je kladený príliš veľký význam. A pritom je tak veľký rozdiel, či si človek tvorí samostatne reálne predstavy k istej idei, počutému slovu, činnosti ktorú robí. Alebo si netvorí, koná teda iba z istej mechaničnosti, bez myslenia, rutinne. Prípadne až pudovo. Vedený pritom nie vedomou motiváciou.

Na tomto seminári sa budeme venovať súvoslosti tvorby predstáv so zdravím človeka. Jasné, formujúce myslenie, samostatné tvorenie predstáv sa totiž stabilizujúco zrkadlia z mentálnej roviny na duševnú a odtiaľ ďalej aj na fyzickú stránku človeka. Je možné spraviť prirovnanie: podobne ako Slnko a slnečné teplo a svetlo pôsobia na rastlinu formujúco na jej krásu, proporcie, farbu a vôňu, podobne aj u človeka jeho myslenie, tvorenie si predstáv má zásadný vplyv na duševné formy a telesné zdravie, telesné formy, proporcie a pod.

Tvorenie s predstáv ale v širšom rozmere nemá vplyv a súvis len s jednotlivcom, ale zrkadlí sa aj do jeho širšieho sociálneho okolia. Dokonca je možné povedať, že jednotlivec spôsobom zaobchádzania s predstavvami sa podiela, resp. spoluformuje mierové, resp. vojnové pomery v soločnosti, na svete ako celku.

Na seminári sa tiež budeme venovať ako túto zákonitosť zohľadniť aj pri zaoberaní sa s jogovými cvikmi - ásanami.

Ak Vás zaujala táto téma a chceli by ste vedieť, ako ju i prakticky vniesť do cvičení ásan a následne do života, pozývame Vás na študijný víkend, kde si túto tému prehĺbime spoločným štúdiom.

!!! Tématicky je tento seminár vhodný aj ako príprava na nasledujúci júlový letný štúdijný pobyt v Taliansku !!!

 

Kedy a kde :  15.6. (piatok) 17:00 až 20:00 - asanova časť + prednáška

16.6. (sobota) 9:00 až 13:00 - asanova časť + teória

Adresa: Cíbicka cesta 6, 90021 Svätý Jur

Cena: 50,- Eur (zahŕňa malé občerstvenie)

Lektori: Vlado a Silvia Wagnerovci    - ÁSANA - škola jogy

Kontakt na prihlásenie: 
asana@asana.sk
Tel. kontakt na prihlásenie: 
0905 719 092

Generuje redakčný systém Drupal | Vytvorili: CoolStranky.sk