O nás

Naše "štúdio" sa mení na "školu"

"ÁSANA --- štúdio jogy" sa mení na "ÁSANA - škola jogy a umenia života". Čítajte ďalej a dozviete sa viac...

Ako jogových učiteľov našu prácu od začiatku intenzívne sprevádzajú otázky ako napríklad: "Čo potrebuje dnešný človek?" alebo "Čo skutočne posilňuje človeka, jeho duševno-duchovný rozvoj?".

Stále viac vnímame a vidíme, že pre dnešného človeka, aby načerpal nové životné sily, regeneroval, ale aj dokázal usporiadať svoj život, či presnejšie dokázal život aktívne utvárať, je vhodné aby nasmeroval svoju pozornosť a záujem k poznávaniu širších súvislostí, zákonitostí života, hlavne duševno-duchovného sveta. Týmto študovaním, zaoberaním a samostaným myslením týchto myšlienok popisujúcich túto časť života sa posiľňujú a rozvíjajú duševné a individuálne sily človeka.

Schopnosti ako sú dať životu vedome vyšší zmysel, cieľ, obsah, usporiadať a rozvinúť živé, konštruktívne a na rozvoj radostné vzťahy k rôznym životným oblastiam, vniesť do existujúcich vzťahov vhodným dialógom tému, myšlienku, obsah, ...takéto schopnosti, sily, vlastnosti sa rozvinú práve vtedy, keď sa človek skúmajúc zaoberá skutočne nosnými a autentickými myšlienkami a obsahmi duševno-duchovného charakteru a tieto sa následne učí integrovať do denného a socialného života.

Preto by sme radi aj touto zmenou názvu zo "štúdia" na inštitút "školy" zvýraznili túto skutočnosť, tento duševný rozmer jogy, ktorý pri osobnom rozhodnutí a uchopení vedie k novým horizontom, postojom a teda životným silám, regenrácii a usporiadaniu života. V škole, či na univerzite sa totiž v ideálnom prípade dá niečo naučiť, záväzne študovať, odborne spoznať, získať inšpiráciu, rozvinúť schopnosti na samostatné poznávanie a prácu, ale aj preveriť svoje doterajšie poznanie, či byť preverený v ňom. Tiež by malo byť možné nadviazať spoluprácu, prevziať zodpovednosť za určité projekty, oblasti, ...a teda stať sa kolegom, spolupracovníkom.

Škola je tiež, opäť v ideálnom prípade, aj miestom kde sú rozvíjané myslenie, cítenie a vôľa. Teda kde zaoberaním sa určitými myšlienkami, obsahmi a témami, v živom vzťahu medzi prednášajúcim, lektorom, učiteľom na jednej strane a poslucháčom, účastníkom, žiakom na strane druhej sa otvárajú nové možnosti, perspektívy, rozvíja sa cit pre vec, tému, oblasť života a rastie vôľa, chuť a sila pre realizáciu, pre činy, skutky.

Takéto možnosti a vysoké ideály, takéto "umenie života" je skutočne možné aktívne v živote rozvíjať a je cieľom práce v našej (aj keď bez vlastných priestorov) škole.

Na našej škole sa venujeme a ponúkame impulzy v oblastiam a témach života
- Joga a spiritualita ako snaha o uskutočnenie ideálov ľudstva
- Joga a umelecko-estetický pohyb
- Zdravie, výživa človeka a životné sily
- Tvorba priestoru, architektúra a jej súvislosť s duševným životom

- Pedagogika, vzťahy a komunikácia v živote človeka

 

Srdečne sa teda tešíme na stretnutia s Vami a spoločné štúdium!

 

Často kladené otázky - FAQ - tu nájdete naše odpovede na často kladené otázky

 

Na naších hodinách sa môžte stretnúť s nasledovnými ľudmi:

Veronika Sorentiny

- jogová učiteľka, vedie jogové kurzy pre začiatočníkov a mierne pokročilých.
Od januára 2016 sa vzdelávam za učiteľku NJV, pod vedením V. Wagnera a S. Wagnerovej.
 
Na tomto smere ma oslovuje chápanie jogy ako tvorivého umenia a záujem o rozvoj osobnosti po duchovnej, duševnej a telesnej stránke.
 

Vlado Wagner

- učiteľ jogy, organizuje a vedie kurzy a semináre

Cieľ pre kurzy ktoré vediem:

"Dnešný človek vyhľadáva jogu hlavne pre nájdenie pokoja, uvoľnenia, načerpania nových síl, získania flexibility a podobne. Kedy človek ale skutočne a trvale regeneruje, načerpá nové životné sily, uvoľní sa a získa prehľad a pružnosť a silu pre nové životné úlohy? Cez jogu som spoznal zákonitosť, že to je hlavne vtedy keď dokáže do jednotlivých jogových cvikov niečo "vložiť" - dať im obsah, ideál, myšlienku. Preto sa na kurzoch jogy, ktorý vediem, snažím "o vedomú prácu", tj. snažím sa aby cvičenie jogy malo obsah, myšlienku, aby malo vedome zvolený cieľ, ku ktorému jednotlivý účastnik môže "pracovať" - resp. rozvíjať svoju schopnosť aktívne utvárať, formovať, dávať obsah a zmysel jednak jogovým cvikom a následne aj životu."

Silvia Wagnerová

- učiteľka jogy, vedie kurzy a semináre

Skúsenosti a vzdelanie v oblasti jogy:

- v roku 2000 zoznámenie sa s "Jogou z čistoty duše" , následné zaoberanie sa jogovými ásanami , intenzívne štúdium spojené s praxou
- v roku 2005 - 3-mesačný študijno-poznávací pobyt v Indii a Nepále
- roku 2007 / 2010 - rozsiahle 3 ročné vzdelávanie v oblasti jogy 
- v roku 2008 - 2-mesačný študijno-poznávací pobyt v južnej Indii
- od roku 2009 vedie kurzy a semináre, spolupráca z rôznymi jogovými učiteľmi zo Slovenska i zahraničia- Intenzívny jogový 200 hodinový trénersky kurz ukončený certifikátom, International Sivananda Yoga Vedanta Centre (ISYVC-Yoga Alliance), India 2013
- v roku 2013 abslovovanie Semináru Detská joga ukončený s certifikátom, Česká republika

- v roku 2016 založenie a spustenie projektu „Vzdelávanie jogových učiteľov“ spolu s Vladom Wagnerom 

 

 

Erich Gratzer

- učiteľ jogyy, vedie jogové kurzy pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Joge sa venujem od roku 2009, pod vedením V. Wagnera a M. Štepitu, som dlhoročným účastníkom pokročilých kurzov jogy, momentálne som účastník vzdelávania za jogového učiteľa. Tiež som sa zúčastnil viacerých pobytov  aj seminárov v Taliansku Z oblastí ktoré ponúka Nová jogová vôľa ma najviac oslovila možnosť slobodného rozvoja vedomia nezávislého od tela, tiež oblasť výziev a prekonávania prekážok.
 

Subscribe to RSS - O nás

Generuje redakčný systém Drupal | Vytvorili: CoolStranky.sk