Semináre

Viacdňové semináre  dávajú viac priestoru pre porozumenie a upriamenie pozornosti k daným témam a obsahom. Možnosť zažitia  vstupu do väčších podrobností a hĺbok vytvára  v duši každého jednotlivca zažitie vnútornej tichej radosti a spájania sa so svojím okolím.  

Primárne karty

Seminár o výžive a pečení celozrnného chleba !!! AKCIA SA UŽ USKUTOČNILA !!! Srdečne Vás pozývame na: Foto z minulého seminára - marec 2015

Prihlasovanie emailom: asana@asana.sk
resp. telefonicky: 0905 719 092

Prednáška a ochutnávka chleba - "Výstava DIA potravín 2015" !!! AKCIA SA UŽ USKUTOČNILA !!! Srdečne Vás pozývame na prednášku, diskusiu a ochutnávku chleba pečeného medo-soľným princípom - za pomoci tzv. backermentu. Témou prednášky bude výživa ako tvorivá oblasť...

Prihlasovanie emailom: asana@asana.sk
resp. telefonicky: 0905 719 092.

Seminár s pečením chleba na medo-soľnom princípe Seminár sa už uskutočnil!!! Srdečne Vás pozývame na: Seminár spojený s pečením chleba na medo-soľnom princípe Stretnutie ľudí so záujmom o nové impulzy v pečení a pekárstve Med,...

Miesta kurzov

Stránky

Generuje redakčný systém Drupal | Vytvorili: CoolStranky.sk