Joga v PONDELOK - Kurz pre pokročilých záujemcov o jogu – kurz pre tých, ktorí majú záujem o pokrok v štúdiu a cvikoch

Tento pondelkový večerný kurz je určený hlavne pre pokročilích záujemcov o jogu. Ak máte záujem hlbšie spoznať tento prístup v joge a následne sa snažiť znalosti a skúsenosti prenášať na každodenný sociálny život, ste na tomto kurze vítaní.

V zásade sa pri dlhšom a intenzívnejšom, do hĺbky idúcom zaoberaní sa touto jogou, jej obsahmi a spôsobom prístupu k cvikom začne záujemca dotýkať tém, ktoré sa sumárne dajú označiť "duchovné školenie", či "duchovná individuácia". Táto skutočnosť je zohľadňovaná aj v pedagogickom prístupe tohto kurzu. Pokiaľ v kurzoch pre začiatočníkov ide skôr o informatívne a nezáväzné zoznamovanie sa s týmto prístupom v joge, s jeho ideami, prístupom k cvikom a pod., na tomto kurze pre pokročilých záujemcov je snahou začať konkretizovať témy a záujem jednotlivých účastníkov a následne bližšie špecifikovať, prípadne spoločne hľadať oblasti života, kde by sa dali overovať a uplatňovať vybrané témy a myšlienky. Úvodné zoznamovanie teda prechádza do prvých snáh o formovanie obsahov a prvé snahy o ich prenesenie do širšieho života, čo je zároveň aj tým, ako je v tomto smere chápaná spiritualita.

Ťažisko tohto kurzu je pre dosiahnutie týchto ideálov prakticky členené na tri časti:

Prvým cieľom je venovať sa intenzívne jogovým pozíciam - ásanam, snažiť sa o dosiahnutie pokroku v individuálnom výraze a prevedení ásan. Aj pokročilých ásan.

Druhným cieľom je zintenzívnenie štúdia duchovno-duševného pozadia cvikov, tzv. imaginácii k jednotlivým cvikom.

Tretím cieľom je aktívna snaha o rozvoj praktických schopností a prenášanie obsahov a tém z cvičenia do denného medziľudského života.

Vzhľadom na vyššie uvedené, je pre účasť na tomto kurze vhodné (ale nie nutné) absolovanie aspoň 1 klasického 3-mesačného kurzu v našej škole. Ďalej je tiež vhodné mať záujem o spoznávanie duševnej dimenzie jogy a radosť z výziev v cvičení - telesnom a duševnom.

Pre posilnenie možnosti pokroku sú súčasťou kurzu aj tzv. "domáce úlohy", tj podnety, ktoré by pre napredovanie bolo vhodné individuáne uchopiť a snažiť sa o ich samostatné zvládnutie. Jednak to môžu byť odporúčania ohľadom cvikov alebo ohľadom tém a tématických okruhov, ktoré súvisia s kurzom.

Ak sa teda chystáte na tento kurz, je vhodné položiť si otázku: "Ktorú tému, oblasť jogy, čakru či duševnú vlastnosť, kvalitu, či duševno-duchovnú zákonitosť, tzv. imagináciu by som vedome chcel študovať, spoznávať a následne aj vnášať do cvičenia a teda neskôr aj do sociálneho života?" Už s prvými náznakmi odpovede na túto otázku sa naša spolopráca na kurze stáva ľahšia, presnejšia a radostnejšia.

Hodina: 
19:15 - 20:45*
Miesto: 
Začiatok a trvanie kurzu: 
od 09.04. do 25.06.2018 !!! POZOR: lekcia nie je 30.4. a ani 7.5.2018!!!
Cena kurzu: 
80,- Eur (10 cvičení á 90 min.), resp. 9,- Eur/vstup
Platba za kurz: 
po prvej hodine, v hotovosti, resp. prevodom na účet IBAN SK0409000000000632316644 + meno a názov kurzu
Cvičenie vedie: 
Prihlasovanie na kurz: 

emailom na vlado.wagner@asana.sk (uviesť kurz podľa Vašej voľby); resp. telefonicky - 0905 719 092

Obsadenosť kurzu: 
Dostatok voľných miest

* Poznámka k dobe trvania:  záver cvičenia sa z dôvodu tématického ukončenia častejšie predĺžuje aj do 21:15, prosím majte túto možnosť vo vedomí.

Bližšie informácie o kurze - o akú jogu ide, čo Vás čaká na cvičení jogy, čo si priniesť so sebou, atď.

 

Generuje redakčný systém Drupal | Vytvorili: CoolStranky.sk