Joga vo ŠTVRTOK - MIRAGE Fitness Club Pezinok - otvorené hodiny jogy s možnosťou pridať sa kedykoľvek bez prihlasovania sa vopred

Týmto kurzom jogy sa snažíme ponúknuť určitý základ pre človeka dnešnej doby. Našou snahou na tomto kurze bude poskytnúť nové podnety, impulzy a inšpiráciu pre oblasti, ktoré dnes vedú človeka k návšteve kurzu jogy. Tieto dôvody pre návštevu kurzu bývajú formulované napríklad nasledovne:
- Relaxácia a uvoľnenie "Chcem sa naučiť relaxovať, uvoľniť a vypnúť, neviem oddychovať, nemyslieť na prácu, spomaliť..."
- Bolesti chrbta, posilnenie chrbtového svalstva, telesná stuhnutosť, poskracované svaly, telo, neohybnosť, nedostatok alebo žiaden pohyb...
Čas pre seba - "Venujem veľa energie iným, potrebujem čas pre seba, iba pre seba, ..."
- Záujem o duševný, duchovný rozmer života, o duševnú vyrovnanosť, harmonizáciu života, ...
- Hľadanie kľudného cvičenia, nenáročného telesného pohybu, ktorý má aj širší rozmer...
Správne dýchanie - "Zle dýcham, chcem sa naučiť správne dýchať!"
Spoznanie jogy - "Chcem spoznať jogu, celostnú jogu, nie len fyzické cvičenie..."

Na tomto kurze jogy, ktorý je vhodný ako pre úplných začiatočníkov tak aj pre pokračujúcich je hlavným cieľom úvodné spoznanie a posilnenie 3 duševných sílmyslenia, cítenia a vôle zaoberajúc sa jogovými cvikmi - ásanami. Rozvíjaním duševných síl, ktoré reprezentuje myslenie, cítenie a vôľa sa podporuje prirodzená integrita človeka a jeho smerovanie ku zmysluplným cieľom. Do cvičenia budeme vnášať jasné predstavy a myšlienky, ktoré sú obrazom podstaty jogového cviku - ásany. Takéto vhodné predstavy, myšlienky a obsahy, ktoré myslíme a následne sa vedome a bdelo snažíme ich vyjadriť, previesť až do fyzického stvárnenia - do zodpovedajúcej ásany sa vedú k umelecko-estetickému výrazu cvikov. Vždy znova sa budeme zaoberať prenesením myšlienky, obrazu podstaty jogového cviku na život človeka. 

Jogové cviky - ásany v tomto kurze budeme študovať napríklad s nasledovnými oblasťami:
- Joga a jej filozofia v minulosti, súčasnosti a budúcnosti
- Jogové cviky - ásany: ich telesný, duševný a duchovný rozmer
- Dych, dychové cvičenia a ich súvis s duševným životom a životnými silami - pránou
- Joga a zdravie človeka - chrbtica, nervový systém, prevencia...
- Uvoľnenie a relaxácia a prepojenie s myslením, cítením a vôľou
- Pohyb ako umelecko-estetické vyjadrenie určitých myšlienok
- Koncentračné cvičenia a meditácia

Rozsah jednotlivých tém počas kurzu závisí od záujmu účastníkov. Ak Vás niektorá z týchto oblastí zaujíma, neváhajte sa na kurze ohlásiť!

Pre vznik a rozvoj zdravého a produktívneho vzťahu medzi Vami ako účastníkom a učiteľom na kurze sú na úvod kurzu podstatné otázky: "Čo sa chcem na tomto kurze naučiť, rozvinúť? Akú tému, oblasť života, životnú zákonistosť chcem hlbšie spoznávať, študovať, skúmať?"

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:

Hodina: 
16:30 - 17:30
Začiatok a trvanie kurzu: 
21.9.2017 do konca júna 2018, počas štátnych sviatkov obdobia Vianoc a Veľkej noci necvičíme, školské prázdniny - cvičíme..
Cena kurzu: 
Pre členov MIRAGE FITNESS CLUB je cvičenie v cene členského. Ostatní, nečlenovia, jednotlivé vstupy, platba u lektora na konci hodiny: 6,- EUR /60 min.
Platba za kurz: 
po prvej hodine, v hotovosti, resp. prevodom na účet IBAN: SK0409000000000632316644 + meno a názov kurzu
Cvičenie vedie: 
Prihlasovanie na kurz: 

nie je potrebné, stačí jednoducho prísť, ďalšie info na silvia.wagnerova@asana.sk; resp. telefonicky - 0907 184 396

Obsadenosť kurzu: 
Dostatok voľných miest

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Ďalšie často kladené otázky - FAQ - o akú jogu sa jedná, čo Vás čaká na cvičení jogy, čo si priniesť so sebou, atď.

Cena kurzu by nemala byť prekážkou... - tu sa môžte dočítať ohľadom zľavy z ceny kurzu

 

Generuje redakčný systém Drupal | Vytvorili: CoolStranky.sk