Joga v PIATOK ráno - MIRAGE Fitness Club Pezinok - Otvorené hodiny jogy s možnosťou pridať sa kedykoľvek, bez prihlasovania sa vopred

Tento kurz jogy školy jogy Ásana sa snaží ponúknuť určitý základ pre človeka dnešnej doby. Našou snahou na tomto kurze bude poskytnúť nové podnety, impulzy a inšpiráciu pre oblasti, ktoré dnes vedú človeka k návšteve kurzu jogy. Tieto dôvody pre návštevu kurzu bývajú formulované napríklad nasledovne:
- Relaxácia a uvoľnenie "Chcem sa naučiť relaxovať, uvoľniť a vypnúť, neviem oddychovať, nemyslieť na prácu, spomaliť..."
- Bolesti chrbta, posilnenie chrbtového svalstva, telesná stuhnutosť, poskracované svaly, telo, neohybnosť, nedostatok alebo žiaden pohyb...
Čas pre seba - "Venujem veľa energie iným, potrebujem čas pre seba, iba pre seba, ..."
- Záujem o duševný, duchovný rozmer života, o duševnú vyrovnanosť, harmonizáciu života, ...
- Hľadanie kľudného cvičenia, nenáročného telesného pohybu, ktorý má aj širší rozmer...
Správne dýchanie - "Zle dýcham, chcem sa naučiť správne dýchať!"
Spoznanie jogy - "Chcem spoznať jogu, celostnú jogu, nie len fyzické cvičenie..."

Na tomto kurze jogy, ktorý je vhodný ako pre úplných začiatočníkov tak aj pre pokračujúcich je hlavným cieľom úvodné spoznanie a posilnenie 3 duševných sílmyslenia, cítenia a vôle zaoberajúc sa jogovými cvikmi - ásanami. Rozvíjaním duševných síl, ktoré reprezentuje myslenie, cítenie a vôľa sa podporuje prirodzená integrita človeka a jeho smerovanie ku zmysluplným cieľom. Do cvičenia budeme vnášať jasné predstavy a myšlienky, ktoré sú obrazom podstaty jogového cviku - ásany. Takéto vhodné predstavy, myšlienky a obsahy, ktoré myslíme a následne sa vedome a bdelo snažíme ich vyjadriť, previesť až do fyzického stvárnenia - do zodpovedajúcej ásany sa vedú k umelecko-estetickému výrazu cvikov. Vždy znova sa budeme zaoberať prenesením myšlienky, obrazu podstaty jogového cviku na život človeka. 

Jogové cviky - ásany v tomto kurze budeme študovať napríklad s nasledovnými oblasťami:
- Joga a jej filozofia v minulosti, súčasnosti a budúcnosti
- Jogové cviky - ásany: ich telesný, duševný a duchovný rozmer
- Dych, dychové cvičenia a ich súvis s duševným životom a životnými silami - pránou
- Joga a zdravie človeka - chrbtica, nervový systém, prevencia...
- Uvoľnenie a relaxácia a prepojenie s myslením, cítením a vôľou
- Pohyb ako umelecko-estetické vyjadrenie určitých myšlienok
- Koncentračné cvičenia a meditácia

Rozsah jednotlivých tém počas kurzu závisí od záujmu účastníkov. Ak Vás niektorá z týchto oblastí zaujíma, neváhajte sa na kurze ohlásiť!

Pre vznik a rozvoj zdravého a produktívneho vzťahu medzi Vami ako účastníkom a učiteľom na kurze sú na úvod kurzu podstatné otázky: "Čo sa chcem na tomto kurze naučiť, rozvinúť? Akú tému, oblasť života, životnú zákonistosť chcem hlbšie spoznávať, študovať, skúmať?"

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:

Hodina: 
08:30 - 9:30
Začiatok a trvanie kurzu: 
22.9.2017 do konca júna 2018, počas štátnych sviatkov obdobia Vianoc a Veľkej noci necvičíme, školské prázdniny - cvičíme.
Cena kurzu: 
Pre členov MIRAGE FITNESS CLUB je cvičenie v cene členského. Ostatní, nečlenovia, jednotlivé vstupy, platba u lektora na konci hodiny: 6,- EUR /60 min.
Platba za kurz: 
po prvej hodine, v hotovosti, resp. prevodom na účet IBAN: SK0409000000000632316644 + meno a názov kurzu
Cvičenie vedie: 
Prihlasovanie na kurz: 

nie je potrebné, stačí jednoducho prísť. Ďalšie info na vlado.wagner@asana.sk; resp. telefonicky - 0905 719 092

Obsadenosť kurzu: 
Dostatok voľných miest

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Ďalšie často kladené otázky - FAQ - o akú jogu sa jedná, čo Vás čaká na cvičení jogy, čo si priniesť so sebou, atď.

Cena kurzu by nemala byť prekážkou... - tu sa môžte dočítať ohľadom zľavy z ceny kurzu

 

Generuje redakčný systém Drupal | Vytvorili: CoolStranky.sk