Vlado Wagner

- učiteľ jogy, organizuje a vedie kurzy a semináre

Cieľ pre kurzy ktoré vediem:

"Dnešný človek vyhľadáva jogu hlavne pre nájdenie pokoja, uvoľnenia, načerpania nových síl, získania flexibility a podobne. Kedy človek ale skutočne a trvale regeneruje, načerpá nové životné sily, uvoľní sa a získa prehľad a pružnosť a silu pre nové životné úlohy? Cez jogu som spoznal zákonitosť, že to je hlavne vtedy keď dokáže do jednotlivých jogových cvikov niečo "vložiť" - dať im obsah, ideál, myšlienku. Preto sa na kurzoch jogy, ktorý vediem, snažím "o vedomú prácu", tj. snažím sa aby cvičenie jogy malo obsah, myšlienku, aby malo vedome zvolený cieľ, ku ktorému jednotlivý účastnik môže "pracovať" - resp. rozvíjať svoju schopnosť aktívne utvárať, formovať, dávať obsah a zmysel jednak jogovým cvikom a následne aj životu."

Generuje redakčný systém Drupal | Vytvorili: CoolStranky.sk